5 gode råd, når du har børn og skal skilles

Børn og skilsmisse er aldrig en fed cocktail. Der er i forvejen mange følelser i spil mellem voksne, når et ægtepar når til ”enden af linen” og søger om skilsmisse. Når der så oven i købet er børn involveret, bliver hele sagen endnu mere følsom og sårbar.

Advokathuset Bredgade har mange års erfaring med at hjælpe familier i skilsmisse. Familieadvokaten guider jer igennem alle de praktiske, økonomiske og juridiske sager, så I kan fokusere jeres energi på at komme så godt som muligt igennem skilsmissen sammen.

Dertil har familieadvokaten 5 gode råd, du kan overveje, når du står overfor en skilsmisse med børn.

1. Forældremyndighed

Først og fremmest bliver I nødt til at beslutte jer for, om I vil fortsætte med fælles forældremyndighed. Hvis I havde fælles forældremyndighed før skilsmissen, så har I det automatisk også efter, med mindre I beslutter jer for en anden ordning.

Fælles forældremyndighed betyder, at I skal være fælles om de store beslutninger i børnenes liv. Det kan være beslutninger vedrørende bopæl, skolegang, helbred mv.

2. Bopæl

Det er kun muligt for et barn at have bopælsadresse ét sted. Derfor skal I beslutte, hvem af jer, der skal være bopælsforælder. Den anden forælder bliver så samværsforælder.

Det kan måske lyde som en formel beslutning uden den store praktiske betydning, men det har konsekvenser for jeres ret til at bestemme som forældre.

Bopælsforælderen kan bestemme over barnets daglige liv og tage beslutninger om fx daginstitution, skolepsykolog og flytning indenfor landets grænser. Så helt ligegyldigt er det ikke.

3. Samvær

En samværsaftale sætter rammen for, hvor meget tid I hver især bruger sammen med jeres børn.

Som med så meget andet i en skilsmisse med børn, er samværsaftalen til for barnets skyld. Samværsaftalen skal give ro og tryghed for barnet. Derfor anbefales det at I laver aftalen detaljeret og skriftligt, så I mindsker risikoen for at komme op at skændes om samværet foran børnene.

Det kan være en god idé at få hjælp til udarbejdelsen af samværsaftalen hos en familieadvokat. Hver familie er forskellig og samværsaftalen tager udgangspunkt i det enkelte barn. Det har familieadvokaten god erfaring med.

4. Børnebidrag

I udgangspunktet har I som forældre stadig pligt til at hjælpe hinanden med at forsørge jeres fælles børn – også selvom I er blevet skilt.

Som regel er det samværsforælderen som betaler et børnebidrag til bopælsforælderen, men det kan se ud på mange måder. Også det kan en familieadvokat hjælpe med at finde gode løsninger på.

5. Hold fokus på børnenes behov

Det vigtigste råd er dog at holde fokus på børnenes behov gennem det hele. Det er helt klart lettere sagt end gjort. Ingen forældre ønsker jo at gøre deres børn ondt, men når mor og far bliver skilt, så gør det ondt. Det vil være forvirrende og frustrerende, mens det står på, men det er muligt at komme ud på den anden side og finde ind i en ny måde at være forældre og børn på.

Tøv endelig ikke med at tage kontakt til Advokathuset Bredgade, som hellere end gerne hjælper jer igennem hele processen som familie.