Det skal du vide, når du køber en brugt bil

Mange danskere vælger brugtvognsmarkedet, når de skal have ny bil. Årsagen er ofte den, at brugt stadig er godt, og der samtidig spares penge, idet der til start sker store afskrivninger på en ny bil. Du har sikkert hørt om en brugtbilskøber, der har fået fingrene i klemme; fx ved køb af en bil behæftet med pant eller en sælger, der uretmæssigt har solgt tredjemands bil.

Hvorfor er det farligt, hvis det ikke er sælgers bil?

Det kan måske vække spørgsmålstegn, hvorfor det skulle være en skam at købe en bil, der ikke tilhører sælger. Det må sælger og bilens tidligere ejer klare, kan du måske fristes til at tænke. Men sådan forholder det sig faktisk ikke. Udgangspunktet er nemlig, at hvis din sælger uretmæssigt sælger en anden persons bil, kan den oprindelige ejer vindicere. At vindicere betyder tilbageføre, så bilen altså skal afleveres hos rette ejermand igen. Bevares, i en sådan situation vil du formentlig have et erstatningskrav mod din sælger. Det følger nemlig af købelovens § 59, at en køber er objektivt ansvarlig i tilfælde af vanhjemmel (retlig mangel). Et erstatningskrav er dog ikke altid en god ting, idet man som bekendt ikke kan klippe en skaldet mand. Har din sælger derfor ingen formue, du kan søge dig fyldestgjort i, er erstatningskravet i praksis næppe mere end det papir værd, som det er skrevet på. Det er derfor vigtigt, at du er klar over, hvem ejer bilen.

Sådan undgår du at købe en bil, der ikke tilhører sælger

Ved fast ejendom er udgangspunktet, at der skal ske tinglysning af adkomsthaveren, altså ejeren, i tingbogen, jf. tinglysningsloven § 1. På denne måde er det nemt for alle, der kender adressen at se, hvem der faktisk ejer ejendommen ved hurtigt opslag i tingbogens online-register. Et sådant register findes faktisk også for biler, men det er ikke alle, der har adgang hertil; som udgangspunkt er det kun politiet og synshaller, der kan søge i denne database.

Hvad du dog kan se er, hvis der er pant i bilen. Pant betyder, at en kreditor (en person, der har penge til gode) har fået sikkerhed i bilen, så kreditor kan søge sig fyldestgjort ved fx udlæg eller tvangssalg af bilen, såfremt debitor (en person, der skylder penge) ikke betaler sine regninger til tiden i henhold til aftalen. Når der er pant i bilen, så står der også, hvem der er debitor. Er det din sælger, der er debitor, er det rimelig sikkert at gå ud fra, at han også er den retmæssige ejer. Samtidig kan du spørge sælger om registreringsattesten på bilen.

Men det nok bedste tip er banalt: Brug din sunde fornuft. Virker din sælger hemmelighedsfuld, og er der spørgsmål om bilens ejerskab, han ikke kan eller vil svare på, bør din alarmklokker ringe, og du bør sikre dig bilens retmæssige ejerskab i en tilstrækkelig grad, inden du underskriver købsaftalen.